Hvorfor du bør have en god freelance kontrakt, før du begynder at arbejde

Som freelancer er du nødt til at beskytte dig selv og dine interesser. En freelance kontrakt er den bedste måde at gøre det på – det er en aftale mellem dig og den person eller virksomhed, der ansætter dig. Den fastlægger alle vilkårene for samarbejdet, så alle er på samme side. Det kan være svært at vide hvad man skal huske på når man udarbejder en kontrakt. Heldigvis er der masser af hjælp at hente hos: https://www.factofly.com/blog/freelance-kontrakt-5-ting-du-altid-skal-have-med/

Nedenfor vil vi forsøge at forklare, hvorfor det er vigtigt at have en god kontrakt, og hvordan du udarbejder en. 

 

Fordelene ved at have en professionel freelance kontrakt 

 

At have en veludformet kontrakt giver flere fordele for begge parter. For det første er den med til at beskytte dine juridiske rettigheder ved at skabe klarhed over, hvem der ejer hvilket arbejdsprodukt, der er skabt under projektet, samt eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse hermed. Derudover kan den hjælpe med at undgå misforståelser om betalingsbetingelser (f.eks. hvornår betalinger skal ske), forventninger vedrørende leverancer, tidsfrister for færdiggørelse og andre detaljer i forbindelse med projektet. Hvis der opstår uenighed eller tvister senere hen, kan det at have en kontrakt på plads give en dokumentation for parternes forståelse fra starten, som kan bruges som reference i retten, hvis det er nødvendigt.  

 

Sådan sikrer du at du har en ordentlig kontrakt inden du begynder på arbejdet

 

Når du udarbejder din freelance kontrakt, er der flere vigtige elementer, du bør medtage: 1) projektbeskrivelse, 2) tidsplan, 3) betalingsbetingelser, 4) ejerskab af det udarbejdede materiale, 5) fortrolighedsbestemmelser, 6) erstatnings-/ansvarsklausuler, 7) tvistbilæggelsesprocedure, 8) opsigelsesbestemmelser, 9) underskrivere/vidner, 10) dato for underskrivelse, 11) gældende lov (hvis relevant). Det specifikke sprog vil afhænge af din særlige situation, men disse generelle kategorier bør dække de fleste behov. Hvis du vil i gang med at udarbejde din egen kontrakt, kan du bruge de skabeloner, der findes online, som udgangspunkt, men sørg for at skræddersy dem til at omfatte alle relevante detaljer, der gælder for netop dig! Når aftalen er færdig, er det bedst at få begge parter til at underskrive to eksemplarer af aftalen – et til hver part – og derefter opbevare dem et sikkert sted (scan dem f.eks. ind i en krypteret fil eller opbevar papirudgaverne låst væk).

 

Derfor bør du tage dig god tid til at udarbejde en professionel kontrakt

                    

Det er vigtigt for enhver freelancer, der ønsker at beskytte sine rettigheder og interesser i samarbejdet med kunderne, at have en veludformet kontrakt. En god kontrakt bør skitsere alle relevante projektdetaljer, herunder tidslinje, betalingsbetingelser, ejendomsret/intellektuel ejendomsret, fortrolighedskrav osv. samt procedurer til bilæggelse af tvister og bestemmelser om opsigelse, hvis tingene ikke går som planlagt. Med disse oplysninger klart skitseret fra starten gør det livet meget lettere senere hen, hvis der opstår problemer, og det giver også begge parter ro i sindet at vide, at de har alt på skrift, før de begynder at arbejde sammen! Så sørg for at tage dig tid, inden du kaster dig ud i nye projekter, og få styr på din kontrakt!

En kommentar til “Hvorfor du bør have en god freelance kontrakt, før du begynder at arbejde”

Skriv en kommentar